Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2014, 30306Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 oktober 2014, nr. WJZ/14165969, tot vaststelling van de correcties voor de voorschotverlening duurzame energieproductie 2015 (Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2015)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 14, zesde lid, 22, zesde lid, 31, vijfde lid, en 47, vijfde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

basisbedrag:

het basisbedrag, bedoeld in artikel 11, eerste lid, artikel 28, eerste lid, en artikel 44, eerste lid, van het besluit;

besluit:

het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

regeling 2008:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008;

regeling 2009:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009;

regeling 2010:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010;

regeling 2011:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011

regeling 2012:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012;

regeling 2013:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2013;

regeling 2014:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2014;

tenderbedrag:

het tenderbedrag, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van het besluit.

§ 2. Correctiebedragen hernieuwbare elektriciteit

Artikel 2

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2015 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 3, eerste lid

Wind op land

€ 0,050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Zon pv > 0,6 kWp en ≤ 3,5 kWp

€ 0,228 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,093 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting en thermische conversie

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op land

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7a, eerste en tweede lid

Wind op land ≥ 6 MW en wind in meer

€ 0,050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Zon pv > 0,6 kWp en ≤ 15 kWp

€ 0,228 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Zon pv > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,092 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting en thermische conversie

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,049 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 2, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Zon pv ≥ 1 kWp en ≤ 15 kWp

€ 0,228 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Zon pv > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,090 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting en thermische conversie

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,044 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, eerste lid

AVI

€ 0,081 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid

Waterkracht

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 21, eerste lid

Biomassa allesvergisting, co-vergisting en thermische conversie > 10 MW

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 31, eerste lid

Wind in meer

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Wind op zee

€ 0,049008 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Zon pv ≥ 15kWp

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Thermische conversie ≤ 10 MW

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid

Osmose

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 52, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 56, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, eerste lid

Waterkracht

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

AWZI, RWZI

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel b

Wind op land < 6 MW windrijk

€ 0,051 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel c

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 19, eerste lid

Wind in meer

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid

Wind op zee

€ 0,052623 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid

Zon pv ≥ 15 kWp

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Osmose

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

Waterkracht nieuw

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

Waterkracht renovatie

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 5, eerste lid

Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsin-stallaties thermische drukhydrolyse

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Wind in meer

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 11, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 13, eerste lid

Wind op zee

€ 0,054994 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Osmose

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 17, eerste lid

Vrije stromingsenergie

€ 0,047 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

Waterkracht nieuw

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

Waterkracht renovatie

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 5, eerste lid

Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsin-stallaties thermische drukhydrolyse

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Wind in meer

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 11, eerste lid

Wind op zee

€ 0,049008 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 13, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen

€ 0,045 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Osmose

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 17, eerste lid

Vrije stromingsenergie

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3

De correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2015 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel Regeling windenergie op zee 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op zee

€ 0,051150 per kWh

€ 0 per kWh

§ 3. Correctiebedragen hernieuwbaar gas

Artikel 4

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2015 vastgesteld voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 36, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 42a, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 44, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 51, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 47, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 54, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 80, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 86, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting, allesvergisting hub, co-vergisting hub

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 49, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting, allesvergisting hub, co-vergisting hub

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting hub en co-vergisting hub (warmte)

€ 5,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 54, eerste lid, onderdelen c en d

Allesvergisting hub en co-vergisting hub (WKK)

€ 9,7 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 59, eerste lid

Biomassa vergassing

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 64, eerste lid

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en co-vergisting

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 37, eerste lid,

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting dierlijke mest, vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 39, eerste lid

Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 41, eerste lid,

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en vergisting en co-vergisting van dierlijke mest

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 43, eerste lid

Biomassavergassing

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 37, eerste lid,

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting dierlijke mest, vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 39, eerste lid

Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 41, eerste lid,

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en vergisting en co-vergisting van dierlijke mest

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 43, eerste lid

Biomassavergassing

€ 0,245 per Nm3

€ 0 per Nm3

§ 4. Correctiebedragen hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte

Artikel 5

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2015 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteits- of energieprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a of 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c of artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 76, eerste lid

Ketel vaste biomassa

€ 9,2 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 81, eerste lid

Geothermie (warmte)

€ 5,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 86, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 7,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 91, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting

€ 9,2 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 96, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 9,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 101, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa

€ 9,2 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 106, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa > 10 MW ≤ 100 MW (WKK)

€ 6,6 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 106, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK)

€ 7,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 111, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting en co-vergisting (WKK)

€ 9,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 116, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing biomassa uitbreiding allesvergisting en thermische conversie

€ 5,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 116, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing biomassa uitbreiding co-vergisting

€ 0,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 121, eerste lid

Zon-thermie

€ 15,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 126, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur biomassa allesvergisting en co-vergisting (WKK)

€ 9,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 126, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa (WKK)

€ 7,7 per GJ

€ 0 per GJ

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 60, eerste lid

Ketel vaste biomassa warmte

€ 9,2 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 62, eerste lid, onderdelen a en b

Geothermie warmte

€ 5,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 64, eerste lid

Geothermie gecombineerde opwekking

€ 6,6 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 66, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 9,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 68, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 9,2 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 70, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking >10 MW en ≤ 100 MW

€ 6,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 70, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking ≤ 10 MW

€ 7,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

€ 5,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 72, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte

€ 0,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 74, eerste lid

Zonthermie

€ 15,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur gecombineerde opwekking allesvergisting en vergisting en co-vergisting van dierlijke mest

€ 9,5 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 76, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa gecombineerde opwekking

€ 7,7 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 78, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting warmte en Vergisting en co-vergisting van dierlijke mest warmte

€ 5,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting warmte en Vergisting en co-vergisting van dierlijke mest warmte

€ 9,2 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 80, eerste lid, onderdelen c, d en e

Biomassavergisting gecombineerde opwekking allesvergisting, vergisting en co-vergisting van dierlijke mest en vergisting van meer dan 95% dierlijke mest gecombineerde opwekking

€ 9,4 per GJ

€ 0 per GJ

1

2

3

4

Artikel regeling 2014

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, of art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, of art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 60, eerste lid, onderdeel a

Ketel vaste biomassa warmte < 5 MW

€ 9,2 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 60, eerste lid, onderdeel b

Ketel vaste biomassa warmte ≥ 5 MW

€ 5,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 62, eerste lid, onderdelen a en b

Geothermie warmte

€ 5,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 64, eerste lid

Geothermie gecombineerde opwekking

€ 6,6 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 66, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 9,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 68, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 9,2 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 70, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking >10 MW en ≤ 100 MW

€ 6,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 70, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking ≤ 10 MW

€ 7,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

€ 5,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 72, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte

€ 0,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 74, eerste lid

Zonthermie

€ 15,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur gecombineerde opwekking allesvergisting en vergisting en co-vergisting van dierlijke mest

€ 9,6 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 76, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa gecombineerde opwekking

€ 7,7 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 78, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting warmte en Vergisting en co-vergisting van dierlijke mest warmte

€ 5,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting warmte en Vergisting en co-vergisting van dierlijke mest warmte

€ 9,2 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 80, eerste lid, onderdelen c en d

Biomassavergisting gecombineerde opwekking allesvergisting en vergisting en co-vergisting van dierlijke mest

€ 9,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 80, eerste lid, onderdeel e

vergisting van meer dan 95% dierlijke mest gecombineerde opwekking

€ 0,043 per kWh

€ 0 per kWh

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 20 oktober 2014

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

1. Doel

Deze ministeriële regeling is een nadere uitwerking van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (hierna: Besluit SDE). In deze regeling staan voor de verschillende categorieën productie-installaties hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting voor 2015. Deze regeling geeft daarmee invulling aan de artikelen 14, zesde lid, 22, zesde lid, 31, vijfde lid, en 47, vijfde lid, van het Besluit SDE.

De jaarlijks vast te stellen correctiebedragen zijn van belang voor de berekening van de jaarlijkse subsidietarieven voor de verschillende categorieën productie-installaties, die als voorschot worden uitbetaald.

In de artikelen 14, eerste lid, en 22, eerste lid, van het Besluit SDE, staan drie correcties waarmee het basisbedrag kan worden gecorrigeerd; in artikel 31, eerste lid, staan twee correcties; in artikel 47, eerste lid, staan drie correcties. Voor de bevoorschotting van 2015 wordt uitsluitend gecorrigeerd voor de jaargemiddelde marktwaarde van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas of hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking die valt onder een aangewezen categorie productie-installaties. Deze correctiebedragen kunnen per categorie productie-installaties verschillen.

In deze regeling worden de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting in 2015 vastgesteld voor producenten aan wie subsidie is verleend op grond van de Regelingen aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014 en de Regeling windenergie op zee 2009.

2. Opzet van deze regeling

De opzet van de regeling is identiek aan de opzet van de regeling voor de correcties voor de voorschotverlening 2014. In een paragraaf per energievorm (elektriciteit, gas en warmte / gecombineerde opwekking elektriciteit en warmte) worden in een tabel per aanwijzingsregeling de correctiebedragen gegeven voor de in die regeling aangewezen categorieën. De tweede kolom van elke tabel geeft een verkorte omschrijving van de categorie. Deze kolom is een hulpmiddel, voor de volledige omschrijving dient men de betreffende aanwijzingsregeling zelf erop na te slaan.

3. Rekenwijze en uitgangspunten

Voor een toelichting op de berekeningssystematiek van de subsidiehoogte en het gebruik van correctiebedragen hierbij wordt verwezen naar paragraaf 2.5 van de toelichting op het Besluit SDE (Stb. 2007, 410 en Stb. 2011, 548).

De definitieve correctiebedragen worden na afloop van ieder kalenderjaar vastgesteld (voor 1 april).

Bij de rekenwijze voor het bepalen van de correctiebedragen zijn de volgende uitgangspunten meegenomen:

 • 1. Gemiddelde waarde van relevante index, niet volumegewogen. De relevante indices zijn:

  • Elektriciteit, zon-PV kleinschalig1: geldt het marginale kleinverbruikerstarief inclusief alle kWh-afhankelijke kosten bij levering van 3500 kWh.

  • Elektriciteit, zon-PV grootschalig2: is de index APX (day ahead markt, dit is de gemiddelde prijs voor elektriciteit die is verhandeld op de APX tussen 8 en 23 uur, inclusief weekeinddagen).

  • Elektriciteit, overige elektriciteitsproductie: uurgemiddelde prijs van de APX (day ahead-markt, basislast).

  • Groen gas: TTF-prijs op de ICE-ENDEX (termijnmarkt, year ahead)

   • Voor de correctiebedragen voor warmte wordt TTF als marktindex gebruikt. Voor de typisch kleinere warmtetoepassingen geldt een warmteprijs van 1 1/9e van de gasprijs (TTF+ energiebelasting) voor de typisch grotere toepassingen geldt een warmteprijs van 70% van de gasprijs (TTF + energiebelasting)

   • De correctiebedragen voor gecombineerde opwekking maken gebruik van twee indices: APX (voor de elektriciteitsproductie) en TTF (voor de warmtelevering)

   • Warmtekrachtverhouding conform de referentie-WKK-installatie die ten behoeve van de basisbedragen gebruikt is.

   • Energiebelasting indien van toepassing

 • 2. Onbalansfactor 0,94 voor zon-PV grootschalig.

 • 3. Profiel- en onbalansfactor voor wind op land 2008 en 2009 t/m 2012 < 6 MW: 0,870

 • 4. Profiel- en onbalansfactor op windrijke locaties 2012: 0,870

 • 5. Profiel- en onbalansfactor voor wind in meer, wind op land ≥ 6 MW en wind op land 2013 en 2014: 0,895

 • 6. Profiel- en onbalansfactor voor wind op zee: 0,910

4. Berekende correctiebedragen

De gemiddelde day ahead-elektriciteitsprijs op de APX over de periode oktober 2013 tot en met september 2014 komt uit op € 0,0431/kWh voor basislast. De pieklastprijs, van 8 tot 23 uur (incl. zaterdag en zondag), bedroeg voor deze periode gemiddeld € 0,0479/kWh. De gemiddelde termijnprijs voor TTF-gas (year ahead) over de periode oktober 2013 tot en met september 2014 was € 0,245/Nm3. Voor de marktindex voor de categorie kleinschalig zon-PV is gebruik gemaakt van de elektriciteitsprijzen huishoudens zoals deze halfjaarlijks worden gepubliceerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Voor deze marktindex zijn alleen de kosten die daadwerkelijk per kWh gerekend worden van belang, d.w.z. leveringstarief en energiebelasting3 vermeerderd met BTW.

Voorbeelden van de berekeningswijze van de voorlopige correctiebedragen voor SDE 2015 zijn als volgt:

Wind op land 2008 en 2009 t/m 2012 < 6 MW en windrijk 2012

Correctiebedrag= marktindex * profiel- en onbalansfactor * windfactor

Correctiebedrag= € 0,0431/kWh*0,870*1,25 = € 0,047 /kWh

Wind op land groot en 2013 en 2014 en wind in meer

Correctiebedrag= marktindex * profiel- en onbalansfactor * windfactor

Correctiebedrag= € 0,0431/kWh*0,895*1,25 = € 0,048 /kWh

Wind op zee

Correctiebedrag= marktindex * profiel- en onbalansfactor * windfactor

Correctiebedrag= € 0,043084/kWh*0,910*1,25 = € 0,049008/kWh

Zon-pv (kleinschalig)

Correctiebedrag= gemiddelde prijs kleingebruiker

Correctiebedrag= € 0,228/kWh

Zon-pv (grootschalig)

Correctiebedrag= marktindex* onbalansfactor

Correctiebedrag= € 0,0479/kWh* 0,94 = € 0,045 /kWh

Afvalverbranding

Correctiebedrag= marktindex/hernieuwbaar aandeel

Correctiebedrag= € 0,0431/kWh / 0,55 = € 0,078 /kWh

Afvalverbranding warmte

Correctiebedrag= marktindex * 70% / omrekenfactor / hernieuwbaar aandeel

Correctiebedrag= € 0,245/Nm3 * 70% / 0,03165 GJ/Nm3 / 0,55 = € 9,8 /GJ

Stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties, biomassa, waterkracht en osmose (overig-elektriciteit)

Correctiebedrag= marktindex

Correctiebedrag= € 0,043/kWh

Hernieuwbaar gas

Correctiebedrag= marktindex

Correctiebedrag= € 0,245/Nm3

Warmte op kleine schaal

Correctiebedrag= (marktindex+energiebelasting) / gasketelrendement / omrekenfactor

Correctiebedrag= (€ 0,245/Nm3+ € 0,1940/Nm3)/ 90% / 0,03165 GJ/Nm3 = € 15,4 /GJ

Warmte op middelgrote schaal

Correctiebedrag= (marktindex+energiebelasting)/ gasketelrendement / omrekenfactor

Correctiebedrag= (€ 0,245/Nm3+ € 0,0168/Nm3)/ 90% / 0,03165 GJ/Nm3 = € 9,2 /GJ

Warmte op grote schaal

Correctiebedrag= (marktindex+energiebelasting) * 70% / omrekenfactor

Correctiebedrag=(€ 0,245/Nm3+ € 0,0000/Nm3) * 70% / 0,03165 GJ/Nm3 = € 5,4 /GJ

Gecombineerde opwekking

Correctiebedrag= (warmteproductie * warmteprijs + elektriciteitsproductie * elektriciteitsprijs)/ (warmteproductie + elektriciteitsproductie)

Voorbeeld thermische conversie > 10 MW (SDE+ 2012):

Correctiebedrag = (1.350.000 GJ * € 5,4/GJ + 296.000 GJ * € 12,0/GJ) / (1.350.000 GJ + 296.000 GJ) = € 6,6 /GJ

In een aantal gevallen wijkt het vastgestelde voorlopige correctiebedrag af van het berekende. In dat geval is het berekende bedrag lager dan de bijbehorende basisenergieprijs.

5. Administratieve lasten

De regeling tot vaststelling van de (voorlopige) correctiebedragen heeft geen regeldrukgevolgen. De administratieve lasten van de openstelling zijn in een eerder stadium vastgesteld op ca. 0,06%. Deze regeling is niet van invloed op de administratieve lasten, omdat het geen wijziging in de informatieverplichtingen voor deelnemende bedrijven richting de overheid omvat. Andere vormen van regeldruk zoals inhoudelijke nalevingkosten of toezichtlasten zijn in ieder geval niet aan de orde.

6. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en wordt voor 1 november gepubliceerd, ruim twee maanden van tevoren. De verplichte vaststelling voor 1 november volgt uit het Besluit SDE. Er wordt derhalve voldaan aan de vaste verandermomenten.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Kleinschalig zon-PV: in aanwijzingsregeling 2008 (>0,6 kWp en ≤ 3,5 kWp), in 2009 (>0,6 kWp en ≤ 15 kWp), in 2010 (≥1 kWp en ≤15 kWp)

X Noot
2

Grootschalig zon-PV: in aanwijzingsregeling 2009 (Zon pv > 15 kWp en ≤ 100 kWp), in 2010 (>15 kWp en ≤100 kWp), in 2011 (≥15 kWp), in 2012 (≥15 kWp), in 2013 (≥15 kWp), in 2014 (≥15 kWp)

X Noot
3

Dit geldt ook voor aan de energiebelasting gerelateerde kosten, zoals de heffing ‘Opslag Duurzame Energie’, zoals die met ingang van l januari 2013 wordt geheven.