Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-10-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2014-27666".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 83, eerste en negende lid, Besluit personenvervoer 2000
Identifier stcrt-2014-27666
Jaargang 2014
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-10-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 27666
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 2 oktober 2014, nr. IENM/BSK-2014/186175, tot wijziging van de Regeling gebruik boordcomputer en boordcomputerkaarten en de Regeling vergoedingen documenten Wet personenvervoer 2000 in verband met verlening van korter geldige chauffeurskaarten ten behoeve van deelname aan een leer-werktraject voor taxibestuurders
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken