Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-09-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2014-26134".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-09-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Sanctieregeling terrorisme 2007-II, art. 2
Identifier stcrt-2014-26134
Jaargang 2014
Onderwerp Internationaal | Organisatie en beleid
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Terrorisme
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-09-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 26134
Publicerende organisatie Ministerie van Buitenlandse Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Veiligheid en Justitie en de Minister van Financiën van 11 september 2014, nr. MinBuZa-2014.499330, tot aanwijzing van de heer Ismail Akhnikh als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken