Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-08-2014 gepubliceerd door Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2014-22971".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-08-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Voorschrift Vreemdelingen 2000
Grondslag Vreemdelingenbesluit 2000
Grondslag Vreemdelingenwet 2000
Identifier stcrt-2014-22971
Jaargang 2014
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2014-08-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 22971
Publicerende organisatie Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 augustus 2014, nummer WBV 2014/25, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000.
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken