Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-07-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2014-19829".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-07-11
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 45, tweede lid, Besluit personenvervoer 2000
Identifier stcrt-2014-19829
Jaargang 2014
Onderwerp Verkeer | Organisatie en beleid
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-07-22
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 19829
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 11 juli 2014, nr. IENM/BSK-2014/142179, houdende de vaststelling van regels betreffende het legitimatiebewijs voor gehandicapten (Regeling OV-begeleiderskaart)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken