Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-07-2014 gepubliceerd door Utrecht. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2014-19156".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Citeertitel Ontwerp 2de partiële herzieningen Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en Ruimtelijke Verordening 2013, Utrecht
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2014-19156
Jaargang 2014
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype provincie
Publicatiedatum 2014-07-08
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 19156
Publicerende organisatie Utrecht
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.9926.SV1411PRSph-OW01
Taal nl
Titel Ontwerp 2de partiële herzieningen Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en Ruimtelijke Verordening 2013, Utrecht
Type ruimtelijk plan provinciale verordening
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken