Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-01-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2014-188".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-12-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2014-188
Jaargang 2014
Onderwerp Verkeer | Luchtvaart
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-01-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 188
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister-President, de Minister van Algemene Zaken, de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Defensie, van 20 december 2013, nr. IENM/BSK-2013/304193, tot wijziging van het Besluit gebruik van het regeringsvliegtuig en luchtvaartuigen van de krijgsmacht in verband met de troonswisseling en de aanpassing van de franchise voor het koninklijk huis
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken