Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 25-06-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2014-17570".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-06-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Gelet op de artikelen 2, aanhef en onderdeel a, en 3, tweede lid, onderdeel a, van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;
Identifier stcrt-2014-17570
Jaargang 2014
Onderwerp Verkeer | Weg
Onderwerp Economie | Transport
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-06-25
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 17570
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 24 juni 2014, nr. IENM/BSK-2014/131969, tot wijziging van de Tijdelijke regeling subsidie boordcomputer taxi
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken