Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-06-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2014-17220".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2014-17220
Jaargang 2014
Onderwerp Bestuur | Rijksoverheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-06-17
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 17220
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 juni 2014, 363869-120120-VGP,houdende mandaatverlening voor de handhaving van regels m.b.t. indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (Regeling mandaatverlening inzake de bevoegdheid tot handhaving van de regels m.b.t. indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken