Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-05-2014 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2014-15148".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2014-05-23
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 4, vijfde lid, en 7, tweede lid, van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen
Identifier stcrt-2014-15148
Jaargang 2014
Onderwerp Zorg en gezondheid | Voeding
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2014-05-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 15148
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 mei 2014, kenmerk 373123- 120938-VGP, houdende wijziging van een tweetal warenwetregelingen in verband met het aanwijzen van de herziene veiligheidscodes en het wijzigen van retributies
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken