Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 16-04-2014 gepubliceerd door Kerkrade. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2014-10972".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Kerkrade
Geo informatie (coördinaten) 200636 319427
Grondslag Wegenverkeerswet 1994, art. 18, lid 1
Identifier stcrt-2014-10972
Jaargang 2014
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype gemeente
Postcode en huisnummer 6466XE 44
Publicatiedatum 2014-04-16
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 10972
Publicerende organisatie Kerkrade
Rubriek Verkeersbesluiten
Straatnaam Dahliastraat
Taal nl
Titel GehandicaptenparkeerplaatsDahliastraat44 Kerkrade
Type verkeersbesluit aanbrengen van voorzieningen ter regeling van het verkeer (fysieke maatregel)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Wegcategorie Erftoegangsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een gelede vrachtwagen
Woonplaats Kerkrade