Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 28-03-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2013-8498".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2013-8498
Jaargang 2013
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-03-28
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 8498
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Mededeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 25 maart 2013, nr. 13030897, houdende bekendmaking van de lijsten van beschermde inheemse diersoorten, bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Flora- en faunawet (Bekendmaking lijsten beschermde inheemse diersoorten 2013)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken