Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-03-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2013-6816".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-03-12
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 27b, vijfde lid, Loodsenwet
Grondslag Artikel 40, tweede lid, Binnenvaartwet
Grondslag Artikel 2, eerste lid, Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart
Grondslag Artikel 2 Besluit vervoer gevaarlijke stoffen
Identifier stcrt-2013-6816
Jaargang 2013
Onderwerp Verkeer | Water
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-03-14
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 6816
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 12 maart 2013, nr. IENM/BSK-2013/45386, houdende wijziging van enkele ministeriële regelingen op het gebied van scheepvaart in verband met de verzelfstandiging van de haven van Amsterdam
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken