Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 08-01-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2013-610".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-01-07
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 4, eerste lid, onderdeel e, Wet wapens en munitie
Identifier stcrt-2013-610
Jaargang 2013
Onderwerp Cultuur en recreatie | Sport
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-01-08
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 610
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 7 januari 2013 nr. 332642 houdende wijziging van de Regeling Wapens en munitie in verband met de regulering van het gebruik van airsoftapparaten
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken