Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-02-2013 gepubliceerd door Raden voor Rechtsbijstand (Cluster). De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2013-4557".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-01-24
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 39 Besluit vergoedingen rechtsbijstand
Identifier stcrt-2013-4557
Jaargang 2013
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2013-02-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 4557
Publicerende organisatie Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling toevoegen bewindvoerders WSNP
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken