Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-12-2013 gepubliceerd door Nijmegen. De publicatie is van het type Verkeersbesluiten en heeft als identifier "stcrt-2013-36812".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Coördinaten 186379 430216
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Eindverantwoordelijke Nijmegen
Externe bijlage exb-2013-11109
Grondslag Wegenverkeerswet 1994, art. 18, lid 1
Identifier stcrt-2013-36812
Jaargang 2013
Onderwerp Verkeer | Weg
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2013-12-27
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 36812
Publicerende organisatie Nijmegen
Rubriek Verkeersbesluiten
Taal nl
Titel Aanpassing grens bebouwde kom in verband met ingebruikname De Oversteek (besluit 4 december 2013, nr. 167/2013)
Type verkeersbesluit aanbrengen van voorzieningen ter regeling van het verkeer (fysieke maatregel)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken
Vereiste van besluit Het bepaalde in artikel 12 van het BABW
Wegcategorie Gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom
Weggebruiker bestuurders van een motorrijwiel, scooter, personenauto of bestelauto