Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 15-02-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2013-3635".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-02-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 3, tweede lid, 4, derde lid, 5, 6 en 7 Besluit vergoedingen Telecommunicatiewet
Grondslag Artikel 4.8 Wet luchtvaart
Grondslag Artikel 3.22, tweede lid, Telecommunicatiewet
Grondslag Artikelen 6, tweede lid, en 7 Besluit vluchtuitvoering;
Grondslag Artikelen 2, 3, 4, 5, 11, 12 en 26 Frequentiebesluit 2013
Identifier stcrt-2013-3635
Jaargang 2013
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-02-15
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 3635
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Economische Zaken van 15 februari 2013, nr. WJZ/13014567, tot wijziging van diverse ministeriële regelingen ter aanpassing aan het gewijzigde hoofdstuk 3 van de Telecommunicatiewet en het Frequentiebesluit 2013
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken