Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 17-12-2013 gepubliceerd door Autoriteit Consument en Markt. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2013-35127".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2013-35127
Jaargang 2013
Onderwerp Economie | Markttoezicht
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
Publicatiedatum 2013-12-17
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 35127
Publicerende organisatie Autoriteit Consument en Markt
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Mededeling kennelijk misbruik van een informatienummer door Corpus Justitia, ACM
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken