Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-12-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2013-34549".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-12-04
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 2:79, eerste lid, 2:85, eerste lid, 2:104, eerste lid, 3:7, derde lid en artikel 4:7, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht
Identifier stcrt-2013-34549
Jaargang 2013
Onderwerp Financiën | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-12-11
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 34549
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Financiën van 4 december 2013, FM/2013/2124 M, directie Financiële Markten, tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met enkele vrijstellingen voor de vergunningplicht inzake adviseren en bemiddelen en enige technische aanpassingen in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken