Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 02-12-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2013-33510".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-11-27
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 132a, tweede, derde en vijfde lid, 132b, vijfde lid, 132c, zesde, zevende en negende lid, en 133, vierde en vijfde lid, Wegenverkeerswet 1994
Identifier stcrt-2013-33510
Jaargang 2013
Onderwerp Bestuur | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-12-02
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 33510
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 27 november 2013, nr. IENM/BSK-2013/274682, tot wijziging van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid 2011 in verband met de jaarlijkse aanpassing van de tarieven
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken