Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 26-11-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2013-33026".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-11-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikelen 8, eerste lid, 32, eerste lid, en 48, vierde lid, van de Binnenvaartwet, artikel 29, eerste lid, van het Binnenvaartbesluit en de op 29 mei 2013 door de Centrale Commissie voor de Rijnvaart aangenomen resolutie 2013-I (protocol 2013-I-15);
Identifier stcrt-2013-33026
Jaargang 2013
Onderwerp Verkeer | Water
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-11-26
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 33026
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 22 november 2013, nr. IENM/BSK-2013/242638, tot wijziging van de Binnenvaartregeling in verband met de implementatie van resolutie 2013-I van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en de reparatie van verschillende onvolkomenheden in die regeling
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken