Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 07-11-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2013-31007".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-10-30
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 14, eerste en tiende lid, Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag
Identifier stcrt-2013-31007
Jaargang 2013
Onderwerp Werk | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-11-07
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 31007
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 oktober 2013, 2013-0000134185, tot aanpassing van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2014
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken