Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2013, 30425Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 29 oktober 2013, nr. WJZ/13173719, tot vaststelling van de correcties voor de voorschotverlening duurzame energieproductie 2014 (Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2014)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 14, zesde lid, 22, zesde lid, 31, vijfde lid, en 47, vijfde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

basisbedrag:

het basisbedrag, bedoeld in artikel 11, eerste lid, artikel 28, eerste lid, en artikel 44, eerste lid, van het besluit;

besluit:

het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

regeling 2008:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008;

regeling 2009:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009;

regeling 2010:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010;

regeling 2011:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011;

regeling 2012:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012;

regeling 2013:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2013;

tenderbedrag:

het tenderbedrag, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van het besluit.

§ 2. Correctiebedragen hernieuwbare elektriciteit

Artikel 2

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2014 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 3, eerste lid

Wind op land

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Zon pv > 0,6 kWp en ≤ 3,5 kWp

€ 0,228 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,096 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting en thermische conversie

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op land

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7a, eerste en tweede lid

Wind op land ≥ 6 MW en wind in meer

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Zon pv > 0,6 kWp en ≤ 15 kWp

€ 0,228 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Zon pv > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,096 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting en thermische conversie

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 2, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Zon pv ≥ 1 kWp en ≤ 15 kWp

€ 0,228 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Zon pv > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,096 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting en thermische conversie

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, eerste lid

AVI

€ 0,096 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid

Waterkracht

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 21, eerste lid

Biomassa allesvergisting, co-vergisting, en thermische conversie > 10 MW

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 31, eerste lid

Wind in meer

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Wind op zee

€ 0,059443 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Zon pv ≥ 15 kWp

€ 0,054 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Thermische conversie ≤ 10 MW

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid

Osmose

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 52, eerste lid

Geothermie WKK (gecombineerde opwek elektriciteit en warmte)

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 56, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, eerste lid

Waterkracht

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

AWZI, RWZI

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdelen a en b

Wind op land < 6 MW

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel c

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 19, eerste lid

Wind in meer

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid

Wind op zee

€ 0,059443 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid

Zon pv ≥ 15 kWp

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Osmose

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 3, eerste lid, onderdeel a

Waterkracht nieuw

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3, eerste lid, onderdeel b

Waterkracht renovatie

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 5, eerste lid

Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsin-stallaties thermische drukhydrolyse

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Wind in meer

€ 0,058 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 11, eerste lid

Fotovoltaïsche zonnepanelen

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 13, eerste lid

Wind op zee

€ 0,059443 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

Osmose

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 17, eerste lid

Vrije stromingsenergie

€ 0,052 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3

De correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2014 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel Regeling windenergie op zee 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op zee

€ 0,059443 per kWh

€ 0 per kWh

§ 3. Correctiebedragen hernieuwbaar gas

Artikel 4

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2014 vastgesteld voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 36, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,268 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 42a, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting

€ 0,268 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 44, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,268 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 51, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting

€ 0,268 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 47, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,268 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 54, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting

€ 0,268 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 80, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,268 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 86, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting, allesvergisting hub, co-vergisting hub

€ 0,268 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 49, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting, allesvergisting hub, co-vergisting hub

€ 0,268 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting hub en co-vergisting hub (warmte)

€ 5,9 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 54, eerste lid, onderdelen c en d

Allesvergisting hub en co-vergisting hub (WKK)

€ 11,5 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 59, eerste lid

Biomassa vergassing

€ 0,268 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 64, eerste lid

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en co-vergisting

€ 0,268 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 37, eerste lid,

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting dierlijke mest, vergisting van meer dan 95% dierlijke mest

€ 0,268 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 39, eerste lid

Afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties

€ 0,268 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 41, eerste lid,

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en vergisting en co-vergisting van dierlijke mest

€ 0,268 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 43, eerste lid

Biomassavergassing

€ 0,268 per Nm3

€ 0 per Nm3

§ 4. Correctiebedragen hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte

Artikel 5

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2014 vastgesteld voor wat betreft de energieprijs, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 76, eerste lid

Ketel vaste biomassa

€ 10,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 81, eerste lid

Geothermie (warmte)

€ 5,9 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 86, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 8,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 91, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting

€ 10,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 96, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 10,9 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 101, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa

€ 10,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 106, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa > 10 MW ≤ 100 MW (WKK)

€ 7,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 106, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK)

€ 8,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 111, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting en co-vergisting (WKK)

€ 11,1 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 116, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing biomassa uitbreiding allesvergisting en thermische conversie

€ 5,9 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 116, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing biomassa uitbreiding co-vergisting

€ 0,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 121, eerste lid

Zon-thermie

€ 16,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 126, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur biomassa allesvergisting en co-vergisting (WKK)

€ 11,1 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 126, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur biomassa thermische conversie (WKK)

€ 8,9 per GJ

€ 0 per GJ

1

2

3

4

Artikel regeling 2013

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 60, eerste lid

Ketel vaste biomassa warmte

€ 10,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 62, eerste lid, onderdelen a en b

Geothermie warmte

€ 5,9 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 64, eerste lid

Geothermie gecombineerde opwekking

€ 7,5 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 66, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 10,9 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 68, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa warmte

€ 10,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 70, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking >10 MW en ≤ 100 MW

€ 7,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 70, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa gecombineerde opwekking ≤ 10 MW

€ 8,4 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 72, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing allesvergisting en thermische conversie van biomassa uitbreiding warmte

€ 5,9 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 72, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing vergisting en co-vergisting van dierlijke mest uitbreiding warmte

€ 0,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 74, eerste lid

Zonthermie

€ 16,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 76, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur gecombineerde opwekking allesvergisting en vergisting en co-vergisting van dierlijke mest

€ 11,1 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 76, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur thermische conversie van biomassa gecombineerde opwekking

€ 8,9 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 78, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur allesvergisting warmte en Vergisting en co-vergisting van dierlijke mest warmte

€ 10,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 80, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting warmte en Vergisting en co-vergisting van dierlijke mest warmte

€ 10,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 80, eerste lid, onderdelen c en d

Biomassavergisting gecombineerde opwekking allesvergisting en vergisting en co-vergisting van dierlijke mest

€ 11,1 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 80, eerste lid, onderdeel e

Vergisting van meer dan 95% dierlijke mest gecombineerde opwekking

€ 14,4 per GJ

€ 0 per GJ

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 oktober 2013

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

1. Doel

Deze ministeriële regeling is een nadere uitwerking van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (hierna: Besluit SDE). In deze regeling staan voor de verschillende categorieën productie-installaties hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas, hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting voor 2014. Deze regeling geeft daarmee invulling aan de artikelen 14, zesde lid, 22, zesde lid, 31, vijfde lid, en 47, vijfde lid, van het Besluit SDE.

De jaarlijks vast te stellen correctiebedragen zijn van belang voor de berekening van de jaarlijkse subsidietarieven voor de verschillende categorieën productie-installaties, die als voorschot worden uitbetaald.

In de artikelen 14, eerste lid, en 22, eerste lid, van het Besluit SDE, staan drie correcties waarmee het basisbedrag kan worden gecorrigeerd; in artikel 31, eerste lid, staan twee correcties; in artikel 47, eerste lid, staan drie correcties. Voor de bevoorschotting van 2014 wordt uitsluitend gecorrigeerd voor de jaargemiddelde marktwaarde van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas of hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking die valt onder een aangewezen categorie productie-installaties. Deze correctiebedragen kunnen per categorie productie-installaties verschillen.

In deze regeling worden de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting in 2014 vastgesteld voor producenten aan wie subsidie is verleend op grond van de Regelingen aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013 en de Regeling windenergie op zee 2009.

2. Opzet van deze regeling

De opzet van de regeling is identiek aan de opzet van de regeling voor de correcties voor de voorschotverlening 2013. In een paragraaf per energievorm (elektriciteit, gas en warmte/gecombineerde opwekking elektriciteit en warmte) worden in een tabel per aanwijzingsregeling de correctiebedragen gegeven voor de in die regeling aangewezen categorieën. De tweede kolom van elke tabel geeft een verkorte omschrijving van de categorie. Deze kolom is een hulpmiddel, voor de volledige omschrijving dient men de betreffende aanwijzingsregeling zelf erop na te slaan.

3. Rekenwijze en uitgangspunten

Voor een toelichting op de berekeningssystematiek van de subsidiehoogte en het gebruik van correctiebedragen hierbij wordt verwezen naar paragraaf 2.5 van de toelichting op het Besluit SDE (Stb. 2007, 410 en Stb. 2011, 548). De definitieve correctiebedragen worden na afloop van ieder kalenderjaar vastgesteld (voor 1 april).

Bij de rekenwijze voor het bepalen van de correctiebedragen zijn de volgende uitgangspunten meegenomen:

 • 1. Gemiddelde waarde van relevante index, niet volumegewogen. De relevante indices zijn:

  • Elektriciteit, zon-PV kleinschalig1: kleinverbruikerstarief inclusief alle kWh-afhankelijke kosten bij marginale levering van 3.500 kWh.

  • Elektriciteit, zon-PV grootschalig2: uurgemiddelde prijs van de APX-day ahead peak load. Dit is de gemiddelde prijs voor elektriciteit die is verhandeld op de APX tussen 8 en 23 uur, inclusief weekeinddagen.

  • Elektriciteit, overige opties: uurgemiddelde prijs van de APX-day ahead base load.

  • Groen gas: gemiddelde year ahead TTF-prijs op de ENDEX. Dit is de gemiddelde prijs voor ENDEX Cal-13.

 • 2. Onbalansfactor 0,94 voor zon-PV (≥15 kWp).

 • 3. Profiel- en onbalansfactor voor wind op land 2008 en 2009 t/m 2012 < 6 MW: 0,876

 • 4. Profiel- en onbalansfactor voor wind op land ≥ 6 MW, op windrijke locaties en 2013: 0,901

 • 5. Profiel- en onbalansfactor voor wind in meer: 0,901

 • 6. Profiel- en onbalansfactor voor wind op zee: 0,916

 • 7. Warmtekrachtverhouding conform de referentie-WKK-installatie die ten behoeve van de basisbedragen gebruikt is.

In de voorgaande regelingen werden profiel en onbalansfactor apart genoemd. Profiel en onbalanskosten hebben een verschillende oorzaak. In de praktijk is het echter lastig te bepalen welk deel van de kosten toe te schrijven is aan onbalans en welk deel aan profielkosten. Daarom is nu een gecombineerde factor bepaald.

4. Berekende correctiebedragen

De gemiddelde day ahead-elektriciteitsprijs op de APX over de periode oktober 2012 tot en met september 2013 komt uit op € 5,19/kWh voor basislast. De pieklastprijs, van 8 tot 23 uur (incl. zaterdag en zondag), bedroeg voor deze periode gemiddeld € 5,77/kWh. De gemiddelde termijnprijs voor TTF-gas voor levering in 2013 was € 26,8/Nm3. Voor de marktindex voor de categorie kleinschalig zon-PV is gebruik gemaakt van de elektriciteitsprijzen huishoudens zoals deze halfjaarlijks worden gepubliceerd door AgentschapNL3. Voor deze marktindex zijn alleen de kosten die daadwerkelijk per kWh gerekend worden van belang, d.w.z. leveringstarief en energiebelasting4 vermeerderd met BTW.

De warmteprijs wordt beschouwd als een vooraf gedefinieerde afgeleide van de aardprijs, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de warmteprijs uit een aardgasketel en de prijs van warmte uit een gasgekookte WKK. De aardgasketelwarmteprijs wordt gesteld op 1 1/19 van de gasprijs (wat een gasketelrendement van 90% impliceert). De WKK-warmteprijs wordt gesteld op 70% van de gasprijs.

De berekeningswijze van de voorlopige correctiebedragen voor SDE 2014 zijn als volgt:

Wind op land 2008 en 2009 t/m 2012 < 6 MW

Correctiebedrag= marktindex * profiel- en onbalansfactor * windfactor

Correctiebedrag= € 0,0519/kWh*0,876*1,25 = € 0,057/kWh

Wind op land groot, windrijk en 2013 en wind in meer

Correctiebedrag= marktindex * profiel- en onbalansfactor * windfactor

Correctiebedrag= € 0,0519/kWh*0,901*1,25 = € 0,058/kWh

Wind op zee

Correctiebedrag= marktindex * profiel- en onbalansfactor * windfactor

Correctiebedrag= € 0,051915/kWh*0,916*1,25 = € 0,059443/kWh

Zon-pv (kleinschalig)

Correctiebedrag= gemiddelde prijs kleingebruiker

Correctiebedrag= € 22,8/kWh

Zon-pv (grootschalig)

Correctiebedrag= marktindex* onbalansfactor

Correctiebedrag= € 0,0577/kWh* 0,94 = € 0,054/kWh

Afvalverbranding

Correctiebedrag= marktindex/hernieuwbaar aandeel

Correctiebedrag= € 0,0519/kWh/0,54 = € 0,096/kWh

Stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties, biomassa, waterkracht en osmose (overig-elektriciteit)

Correctiebedrag= marktindex

Correctiebedrag= € 0,052/kWh

Hernieuwbaar gas

Correctiebedrag= marktindex

Correctiebedrag= € 0,268/Nm3

Warmte op kleine schaal

Correctiebedrag= (marktindex+energiebelasting)/gasketelrendement/omrekenfactor

Correctiebedrag= (€ 0,268/Nm3+ € 0,1885/Nm3)/90%/0,03165 GJ/Nm3 = € 16,0/GJ

Warmte op middelgrote schaal

Correctiebedrag= (marktindex+energiebelasting)/gasketelrendement/omrekenfactor

Correctiebedrag= (€ 0,268/Nm3+ € 0,0163/Nm3)/90%/0,03165 GJ/Nm3 = € 10,0/GJ

Warmte op grote schaal

Correctiebedrag= (marktindex+energiebelasting) * 70%/omrekenfactor

Correctiebedrag= (€ 0,268/Nm3+ € 0,0000/Nm3) * 70%/0,03165 GJ/Nm3 = € 5,9/GJ

Gecombineerde opwekking

Correctiebedrag= (warmteproductie * warmteprijs + elektriciteitsproductie * elektriciteitsprijs)/(warmteproductie + elektriciteitsproductie)

Voorbeeld thermische conversie > 10 MW (SDE+ 2012):

Correctiebedrag = (1350000 GJ * € 5,9/GJ + 296000 GJ * € 14,4/GJ)/(1350000 GJ + 296000 GJ) = € 7,4/GJ

5. Administratieve lasten

De regeldruk voor de openstelling is in een eerder stadium vastgesteld. Ook de lasten voor de openstelling zijn in een eerder stadium vastgesteld. Het percentage administratieve lasten is ca. 0,06%. Deze regeling is niet van invloed op de administratieve lasten, omdat het gaat over de hoogte van de correctiebedragen en geen systeemwijziging of nieuwe informatieverplichting over deelnemende bedrijven richting de overheid omvat. Noch zijn inhoudelijke nalevingkosten of toezichtlasten voor bedrijven en/of burgers aan de orde.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp


X Noot
1

Kleinschalig zon-PV: in aanwijzingsregeling 2008 (>0,6 kWpen ≤ 3,5 kWp), in 2009 (> 0,6 kWp en ≤ 15 kWp), in 2010 (≥ 1 kWp en ≤ 15 kWp)

X Noot
2

Grootschalig zon-PV: in aanwijzingsregeling 2009 (Zon pv > 15 kWp en ≤ 100 kWp), in 2010 (> 15 kWp en ≤ 100 kWp), in 2011 (≥ 15 kWp), in 2012 (≥ 15 kWp), in 2013 (≥ 15 kWp)

X Noot
3

http://senternovem.databank.nl/ AgentschapNL publiceert de gemiddelde all-in elektriciteitsnota voor een Nederlands huishouden (incl-BTW), het gemiddelde elektriciteitsverbruik, en de totaalbedragen voor vaste componenten in de rekening en heffingskorting. Hieruit kan het marginale elektriciteitstarief worden berekend. Opgemerkt moet worden dat de gegevens voor 2012 bij oplevering van deze publicatie nog zullen worden geüpdatet in de databank m.b.t. gemiddeld elektriciteitsverbruik en BTW/percentage. Deze aanpassingen zijn bij de berekening van het correctiebedrag reeds meegenomen. Door keuzes in de afrondingsprocedure kunnen cijfers in deze berekening afwijken van cijfers gepubliceerd in de databank.

X Noot
4

Dit geldt ook voor aan de energiebelasting gerelateerde kosten, zoals de heffing ‘Opslag Duurzame Energie’, zoals die met ingang van l januari 2013 wordt geheven.