Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 31-10-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2013-30411".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-10-22
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 21b, tweede lid, Wet op de rechterlijke organisatie
Identifier stcrt-2013-30411
Jaargang 2013
Onderwerp Recht | Rechtspraak
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-10-31
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 30411
Publicerende organisatie Ministerie van Veiligheid en Justitie
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 22 oktober 2013, nr. 439394, houdende toepassing van artikel 21b, tweede lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie (Besluit sluiting overige zittingsplaatsen).
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken