Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-10-2013 gepubliceerd door Amersfoort. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2013-29935".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Ontwerpbestemmingsplan Woon-werkzone Bloeidaal, Amersfoort
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2013-29935
Jaargang 2013
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2013-10-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 29935
Publicerende organisatie Amersfoort
Rubriek Ruimtelijke plannen
Subrubriek bestemmingsplan
Taal nl
Titel Ontwerpbestemmingsplan Woon-werkzone Bloeidaal, Amersfoort
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken