Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 14-10-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2013-28846".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-10-10
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 6 Wet op het centraal testamentenregister
Grondslag Artikelen 1, 3, 6, 7, 7a, 8 en 13 Registratiewet 1970
Grondslag Artikel 18 Wet op belastingen van rechtsverkeer
Identifier stcrt-2013-28846
Jaargang 2013
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-10-14
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 28846
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Vaststelling van de Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970 (Uitvoeringsregeling Registratiewet 1970)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken