Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-09-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Defensie. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2013-26911".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2013-26911
Jaargang 2013
Onderwerp Internationaal | Defensie
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-09-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 26911
Publicerende organisatie Ministerie van Defensie
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Aanwijzingsregeling Koninklijke Marechaussee ex artikel 60, tweede lid, WIV 2002
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken