Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 12-09-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2013-25401".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-09-05
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 3, eerste lid, juncto artikel 9 Kaderwet SZW-subsidies
Identifier stcrt-2013-25401
Jaargang 2013
Onderwerp Sociale zekerheid | Ouderen
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-09-12
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 25401
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 september 2013 tot wijziging van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (aanvulling en herstel onvolkomenheid)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken