Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-07-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2013-19399".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-07-09
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 7, onderdeel b, Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot
Grondslag Artikel 5.1, eerste lid, onderdeel b, Wet wegvervoer goederen
Grondslag Artikel 87, eerste lid, onderdeel a, en vierde lid, Wet personenvervoer 2000;
Grondslag Artikel 3, eerste lid, van het Besluit van 7 april 1995 houdende aanwijzingen van ambtenaren belast met opsporing als bedoeld in artikel 159, onderdeel c, Wegenverkeerswet 1994
Identifier stcrt-2013-19399
Jaargang 2013
Onderwerp Verkeer | Weg
Onderwerp Openbare orde en veiligheid | Politie, brandweer en hulpdiensten
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-07-11
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 19399
Publicerende organisatie Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 9 juli 2013, nr. IENM/BSK-2013/127535, houdende aanwijzing van toezichthouders en opsporingsambtenaren bij de Inspectie Leefomgeving en Transport betreffende vervoerswetgeving (Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport betreffende vervoerswetgeving)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken