Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 06-06-2013 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2013-14712".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2013-05-29
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 3 en 5 Kaderwet VWS-subsidies
Identifier stcrt-2013-14712
Jaargang 2013
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2013-06-06
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 14712
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 mei 2013, 116543-103547-MEVA, houdende wijziging van de Subsidieregeling stageplaatsen zorg 2011/2012 in verband met het subsidieplafond en de aanvraagprocedure
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken