Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 27-04-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2012-8306".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-04-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 2, tiende en elfde lid, Wet op het kindgebonden budget
Grondslag Artikel 12, tweede lid, Algemene Kinderbijslagwet
Grondslag Artikelen 17, derde lid, 18, derde lid, 25, tweede lid, 29, derde lid, 29a, achtste lid, en 67, twaalfde lid, Algemene nabestaandenwet
Grondslag Artikel 62, tweede lid, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Identifier stcrt-2012-8306
Jaargang 2012
Onderwerp Sociale zekerheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key SC163675
Publicatiedatum 2012-04-27
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 8306
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 2012, nr. IVV/OOG/2012/6311, houdende nadere regels in verband met aanpassing van de hoogte van de uitkering aan het woonland (Regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken