Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 11-04-2012 gepubliceerd door Dienst Justitiële Inrichtingen. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2012-7141".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 570b, tweede lid, Wetboek van Strafvordering
Identifier stcrt-2012-7141
Jaargang 2012
Onderwerp Recht | Strafrecht
Organisatietype dienst en agentschap
PS key SC162631
Publicatiedatum 2012-04-11
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 7141
Publicerende organisatie Dienst Justitiële Inrichtingen
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 maart 2012, nr. 5727942/12/DJI, houdende wijziging van de Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting, in verband met strafonderbreking voor vreemdelingen zonder rechtmatig verblijf in Nederland
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken