Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 21-03-2012 gepubliceerd door Middelburg. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2012-5541".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Bekendmakingtype bestemmingsplan
Citeertitel Voorontwerpbestemmingsplan ‘Molenwaterpark en vervanging theater’; Middelburg
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2012-5541
Jaargang 2012
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype gemeente
Pskey SC161198
Publicatiedatum 2012-03-21
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 5541
Publicerende organisatie Middelburg
Rubriek Ruimtelijke plannen
Taal nl
Titel Voorontwerpbestemmingsplan ‘Molenwaterpark en vervanging theater’
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken