Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-12-2012 gepubliceerd door Amersfoort. De publicatie is van het type Ruimtelijke plannen en heeft als identifier "stcrt-2012-26491".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Alternatieve titel Ontwerpbestemmingsplan ‘Berg-Utrechtseweg’, Amersfoort
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2012-26491
Jaargang 2012
Onderwerp Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening
Organisatietype gemeente
Publicatiedatum 2012-12-19
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 26491
Publicerende organisatie Amersfoort
Rubriek Ruimtelijke plannen
Ruimtelijk plan-id NL.IMRO.0307.BP00049-0201
Subrubriek bestemmingsplan
Taal nl
Titel Ontwerpbestemmingsplan ‘Berg-Utrechtseweg’, Amersfoort
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken