Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-11-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2012-23827".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-11-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 19ab, zesde lid, en 30aa, tweede lid, Ziektewet
Grondslag Artikel 26, vierde lid, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Identifier stcrt-2012-23827
Jaargang 2012
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-11-22
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 23827
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 november 2012, 2012-0000028107, tot wijziging van enige regelingen in verband met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken