Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieStaatscourant 2012, 22499Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 30 oktober 2012, nr. WJZ / 12344748, tot vaststelling van de correcties voor de voorschotverlening duurzame energieproductie 2013 (Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2013)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie;

Gelet op de artikelen 14, zesde lid, 22, zesde lid, 31, vijfde lid, en 47, vijfde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

basisbedrag:

het basisbedrag, bedoeld in artikel 11, eerste lid, artikel 28, eerste lid, en artikel 44, eerste lid, van het besluit;

besluit:

het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

regeling 2008:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008;

regeling 2009:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009;

regeling 2010:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010;

regeling 2011:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011;

regeling 2012:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2012;

tenderbedrag:

het tenderbedrag, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van het besluit.

§ 2. Correctiebedragen hernieuwbare elektriciteit

Artikel 2

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2013 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 3, eerste lid

Wind op land

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

Zon pv > 0,6 kWp en ≤ 3,5 kWp

€ 0,224 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,093 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting en thermische conversie

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op land < 6 MW

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 7a, eerste en tweede lid

Wind op land ≥ 6 MW en wind in meer

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Zon pv > 0,6 kWp en ≤ 15 kWp

€ 0,224 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Zon pv > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,092 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting en thermische conversie

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 2, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel a

Zon pv ≥ 1 kWp en ≤ 15 kWp

€ 0,224 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 8, eerste lid, onderdeel b

Zon pv > 15 kWp en ≤ 100 kWp

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 15, eerste lid

AVI

€ 0,090 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 22, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 29, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting en thermische conversie

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Waterkracht

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, eerste lid

AVI

€ 0,089 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 10, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 16, eerste lid

Waterkracht

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 21, eerste lid

Biomassa allesvergisting, co-vergisting, en thermische conversie > 10 MW

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel a

Wind op land < 6 MW

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 26, eerste lid, onderdeel b

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 31, eerste lid

Wind in meer

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 35, eerste lid

Wind op zee

€ 0,055570 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 40, eerste lid

Zon pv ≥ 15 kWp

€ 0,050 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 44, eerste lid

Thermische conversie ≤ 10 MW

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 48, eerste lid

Osmose

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 52, eerste lid

Geothermie WKK (gecombineerde opwek elektriciteit en warmte)

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 56, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 4, eerste lid

Waterkracht

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 9, eerste lid

AWZI, RWZI

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdelen a en b

Wind op land < 6 MW

€ 0,053 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 14, eerste lid, onderdeel c

Wind op land ≥ 6 MW

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 19, eerste lid

Wind in meer

€ 0,055 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 24, eerste lid

Wind op zee

€ 0,055570 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 28, eerste lid

Zon pv ≥ 15 kWp

€ 0,057 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 32, eerste lid

Osmose

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 36, eerste lid

Vrije stroming

€ 0,048 per kWh

€ 0 per kWh

Artikel 3

De correcties op het tenderbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2013 vastgesteld voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel Regeling windenergie op zee 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 2, eerste lid

Wind op zee

€ 0,055570 per kWh

€ 0 per kWh

§ 3. Correctiebedragen hernieuwbaar gas

Artikel 4

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2013 vastgesteld voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit, het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2008

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 36, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,259 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 42a, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting

€ 0,259 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2009

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 44, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,259 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 51, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting

€ 0,259 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2010

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 47, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,259 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 54, eerste lid

Biomassa co-vergisting, gft vergisting, overige vergisting

€ 0,259 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2011

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 80, eerste lid

Stortgas, AWZI, RWZI

€ 0,259 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 86, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting, allesvergisting hub, co-vergisting hub

€ 0,259 per Nm3

€ 0 per Nm3

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit

Artikel 49, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting, allesvergisting hub, co-vergisting hub

€ 0,259 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 54, eerste lid, onderdelen a en b

Allesvergisting hub en co-vergisting hub (warmte)

€ 5,7 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 54, eerste lid, onderdelen c en d

Allesvergisting hub en co-vergisting hub (WKK)

€ 10,7 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 59, eerste lid

Biomassa vergassing

€ 0,259 per Nm3

€ 0 per Nm3

Artikel 64, eerste lid

Verlengde levensduur bestaande installaties allesvergisting en co-vergisting

€ 0,259 per Nm3

€ 0 per Nm3

§ 4. Correctiebedragen hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking van hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbare warmte

Artikel 5

De correcties op het basisbedrag voor subsidie voor een productie-installatie als bedoeld in het in de eerste kolom genoemde artikel, worden voor 2013 vastgesteld voor wat betreft de energieprijs, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdeel a, van het besluit het in de derde kolom genoemde bedrag en voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 47, eerste lid, onderdelen b en c, het in de vierde kolom genoemde bedrag.

1

2

3

4

Artikel regeling 2012

Omschrijving categorie

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdeel a, van het besluit

Correctiebedrag art. 47, vijfde lid, onderdelen b en c, van het besluit

Artikel 76, eerste lid

Ketel vaste biomassa

€ 9,5 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 81, eerste lid

Geothermie (warmte)

€ 5,7 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 86, eerste lid

Geothermie (WKK)

€ 7,8 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 91, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting, co-vergisting

€ 9,5 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 96, eerste lid

Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

€ 10,6 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 101, eerste lid

Ketel vloeibare biomassa

€ 9,5 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 106, eerste lid, onderdeel a

Thermische conversie biomassa > 10 MW ≤ 100 MW (WKK)

€ 7,1 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 106, eerste lid, onderdeel b

Thermische conversie biomassa ≤ 10 MW (WKK)

€ 7,9 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 111, eerste lid

Biomassavergisting allesvergisting en co-vergisting (WKK)

€ 10,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 116, eerste lid, onderdelen a en c

Bestaande toepassing biomassa uitbreiding allesvergisting en thermische conversie

€ 5,7 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 116, eerste lid, onderdeel b

Bestaande toepassing biomassa uitbreiding co-vergisting

€ 0,0 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 121, eerste lid

Zon-thermie

€ 14,2 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 126, eerste lid, onderdelen a en b

Verlengde levensduur biomassa allesvergisting en co-vergisting (WKK)

€ 10,3 per GJ

€ 0 per GJ

Artikel 126, eerste lid, onderdeel c

Verlengde levensduur biomassa thermische conversie (WKK)

€ 8,4 per GJ

€ 0 per GJ

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Artikel 7

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 oktober 2012

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen.

TOELICHTING

1. Doel

Deze ministeriële regeling is een nadere uitwerking van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (hierna: Besluit SDE). In deze regeling staan voor de verschillende categorieën productie-installaties hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas en hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting voor 2013. Deze regeling geeft daarmee invulling aan de artikelen 14, zesde lid, 22, zesde lid, 31, vijfde lid, en 47, vijfde lid, van het Besluit SDE.

De jaarlijks vast te stellen correctiebedragen zijn van belang voor de berekening van de jaarlijkse subsidietarieven voor de verschillende categorieën productie-installaties die als voorschot worden uitbetaald.

In de artikelen 14, eerste lid, en 22, eerste lid, van het Besluit SDE, staan drie correcties waarmee het basisbedrag kan worden gecorrigeerd; in artikel 31, eerste lid, staan twee correcties; in artikel 47, eerste lid, staan drie correcties. Voor de bevoorschotting van 2013 wordt uitsluitend gecorrigeerd voor de jaargemiddelde marktwaarde van hernieuwbare elektriciteit, hernieuwbaar gas opgewekt met een productie-installatie of hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking die valt onder een aangewezen categorie productie-installaties. Deze correctiebedragen verschillen per categorie productie-installaties.

In deze regeling worden de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting in 2013 vastgesteld voor producenten aan wie subsidie is verleend op grond van de Regelingen aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 en de Regeling windenergie op zee 2009.

2. Opzet van deze regeling

Sinds 2008 is jaarlijks een Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie vastgesteld, welke steeds leidde tot het toevoegen van een nieuwe paragraaf aan de voorgangers van de voorliggende regeling. De almaar groter wordende regeling noopte tot een eenvoudiger weergave van de correctiebedragen.

Voor de overzichtelijkheid is nu gekozen voor een splitsing tussen elektriciteit, gas en warmte (paragraaf 2, 3 en 4 van de regeling). Elk van deze paragrafen bevat één of twee artikelen met bijbehorende tabellen. Het eerste artikel van iedere paragraaf geeft de correctiebedragen weer voor de subsidies op volgorde van binnenkomst; het tweede artikel – voor zover aanwezig – geeft de correctiebedragen weer voor de subsidies op volgorde van rangschikking. De eerste, derde en vierde kolommen van deze tabellen geven dezelfde informatie als de voorgaande regelingen. Het gaat hierbij telkens om het artikel uit een van de Regelingen aanwijzing categorieën duurzame energieproductie, waarin een bepaalde categorie van subsidie-ontvangers wordt aangewezen, en de bijbehorende correctiebedragen. De tweede kolom geeft een verkorte omschrijving van de categorie zoals deze in het betreffende artikel wordt genoemd. Deze kolom is een hulpmiddel, voor de volledige omschrijving dient men het artikel zelf erop na te slaan.

3. Rekenwijze en uitgangspunten

Voor een toelichting op de berekeningssystematiek van de subsidiehoogte en het gebruik van correctiebedragen hierbij wordt verwezen naar paragraaf 2.5 van de toelichting op het Besluit SDE (Stb. 2007, 410 en Stb. 2011, 548). De definitieve correctiebedragen worden na afloop van ieder kalenderjaar vastgesteld (voor 1 april).

Bij de rekenwijze voor het bepalen van de correctiebedragen zijn de volgende uitgangspunten meegenomen:

 • 1. Gemiddelde waarde van relevante index, niet volumegewogen. De relevante indices zijn:

  • Elektriciteit, zon-pv (<15 kWp): kleinverbruikerstarief inclusief alle kWh-afhankelijke kosten bij marginale levering van 3500 kWh.

  • Elektriciteit, zon-pv (15–100 kWp): uurgemiddelde prijs van de APX-day ahead peak load. Dit is de gemiddelde prijs voor de elektriciteit die is verhandeld op de APX tussen 8 en 23 uur, inclusief weekeinddagen.

  • Elektriciteit, overige opties: uurgemiddelde prijs van de APX-day ahead base load.

  • Groen gas: gemiddelde year ahead TTF-prijs op de ENDEX. Dit is de gemiddelde prijs voor ENDEX Cal-13.

 • 2. Onbalansfactor 0,94 voor zon-pv (15–100 kWp).

 • 3. Onbalansfactor 0,89 voor wind op land.

 • 4. Onbalansfactor 0,915 voor wind op land groot en wind in meer.

 • 5. Onbalansfactor 0,93 voor wind op zee.

 • 6. Profielfactor 1,0 voor windenergie.

 • 7. Warmtekrachtverhouding conform de referentie-WKK-installatie die ten behoeve van de basisbedragen gebruikt is.

4. Hernieuwbare warmte en gecombineerde opwekking

Vanaf 2012 is het op basis van het Besluit SDE ook mogelijk om duurzame warmte te subsidiëren in de SDE+. Het correctiebedrag voor hernieuwbare warmte wordt afgeleid van de gasprijs. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten van toepassingen van warmte:

 • 1. Toepassingen op kleine schaal. Hierbij zou warmte normaliter in een gasketel worden opgewekt. Daarom is de basisprijs gebaseerd op een gasketel met 90 procent rendement. Voor kleinschalige toepassingen wordt gerekend met het tarief van de tweede schijf van de energiebelasting, behorend bij een j jaarlijks gebruik van 5.001 t/m 170.000 kubieke meter gas. Het betreft de categorieën:

  • a. Bestaande toepassing biomassa uitbreiding covergisting

  • b. Zon-thermie

 • 2. Toepassingen op middelgrote schaal. Hierbij zou warmte normaliter eveneens in een gasketel worden opgewekt. Daarom is de basisprijs gebaseerd op een gasketel met 90 procent rendement. Voor middelgrote toepassingen wordt gerekend met het tarief van de vierde schijf van de energiebelasting, behorend bij een jaarlijks gebruik van meer dan 1 miljoen t/m 10 miljoen kubieke meter gas. Het betreft de categorieën:

  • a. Ketel vaste biomassa

  • b. Ketel vloeibare biomassa

  • c. Biomassavergisting allesvergisting en covergisting

 • 3. Toepassingen op grote schaal. Hierbij zou warmte normaliter in een gasgestookte warmtekrachtinstallatie worden opgewekt. Voor deze toepassingen is het uitgangspunt dat het prijsniveau van de warmte 70 procent bedraagt van de gasprijs, omgerekend naar euro per GJ. Voor grootschalige toepassingen wordt gerekend met een energiebelastingtarief van 0, omdat gasverbruik voor installatie met een elektrisch rendement van tenminste 30% is vrijgesteld van energiebelasting als gevolg van artikel 64 van de Wet belastingen op milieugrondslag. Het betreft de categorieën:

  • a. Geothermie warmte

  • b. Uitbreiding bestaande afvalverbranding met warmte

  • c. Bestaande toepassing biomassa uitbreiding allesvergisting en thermische conversie

  • d. Biomassavergisting hub allesvergisting

  • e. Biomassavergisting hub covergisting

In 2012 werd het ook mogelijk om voor gecombineerde opwekking één basisbedrag en één correctiebedrag vast te stellen, voor zowel de hernieuwbare elektriciteit als de hernieuwbare warmte.

Het correctiebedrag voor gecombineerde opwekking is het gewogen gemiddelde van de elektriciteitsprijs en de gasprijs. De correctiebedragen worden gewogen naar de warmte/kracht verhouding die als referentie is gebruikt door ECN en KEMA voor de berekening van de basisbedragen. Net als bij het bepalen van het subsidiabele aantal vollasturen wordt hierbij rekening gehouden met eventuele elektriciteitsderving die optreedt bij warmteuitkoppeling.

5. Berekende correctiebedragen

De gemiddelde day-ahead elektriciteitsprijs op de APX over de periode 1 oktober 2011 tot en met 30 september 2012 komt uit op 4,78 €ct/kWh voor basislast. De pieklastprijzen, van 8 tot 23 uur (incl. zaterdag en zondag), waren gemiddeld 5,36 €ct/kWh voor deze periode. De gemiddelde termijnprijs voor TTF-gas voor levering in 2013 (ongewogen gemiddelde van de end-of-day-prijzen van cal-13 op ENDEX, in de periode 1-10-2011 tot en met 30-9-2012) was 25,9 €ct/Nm3. Voor de marktindex voor de categorie zon-pv (< 15 kWp) is gebruik gemaakt van de gemiddelde tarieven voor huishoudelijk en kleinzakelijk verbruik zoals deze ieder kwartaal gepubliceerd worden door het CBS. Het CBS publiceert de gemiddelde all-in kleinverbruikerstarieven, dat wil zeggen inclusief vaste kosten (capaciteitstarief, vastrecht, meetdiensten, systeemdiensten), bij een jaarlijks verbruik van 2000 kWh en 3000 kWh (http://statline.cbs.nl). Voor deze marktindex zijn alleen de kosten die daadwerkelijk per kWh gerekend worden van belang: leveringstarief en energiebelasting vermeerderd met BTW.

De warmteprijs wordt beschouwd als een vooraf gedefinieerde afgeleide van de aardgasprijs, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen de warmteprijs uit een aardgasketel en de prijs van warmte uit een gasgestookte WKK. De aardgasketelwarmteprijs wordt gesteld op 1 1/9e van de gasprijs (wat een ketelrendement van 90% impliceert), ofwel € 9, €/GJ. De WKK-warmteprijs wordt gesteld op 70% van de gasprijs, ofwel 5,7 €/GJ.

De berekeningswijze van de voorlopige correctiebedragen voor SDE 2013 zijn als volgt:

Wind op land

Correctiebedrag = marktindex*profielfactor*onbalansfactor*1,25

Correctiebedrag = 0,0478 €/kWh*1*0,89*1,25 = 0,053 €/kWh

Wind groot en in meer

Correctiebedrag = marktindex*profielfactor*onbalansfactor*1,25

Correctiebedrag = 0,0478 €/kWh*1*0,915*1,25 = 0,055 €/kWh

Wind op zee

Correctiebedrag = marktindex*profielfactor*onbalansfactor*1,25

Correctiebedrag = 0,047802 €/kWh*1*0,93*1,25 = 0,055570 €/kWh

Zon-pv (< 15 kWp)

Correctiebedrag = gemiddelde prijs kleingebruiker

Correctiebedrag = 0,224 €/kWh

Zon-pv (15 – 100 kWp)

Correctiebedrag = marktindex* onbalansfactor

Correctiebedrag = 0,0536 €/kWh* 0,94 = 0,050 €/kWh

Afvalverbranding

Correctiebedrag = marktindex/hernieuwbaar aandeel

Correctiebedrag = 0,0478 €/kWh / 0,54 = 0,090 €/kWh

Stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties, biomassa, waterkracht en osmose

Correctiebedrag = marktindex

Correctiebedrag = 0,048 €/kWh

Hernieuwbaar gas

Correctiebedrag = marktindex

Correctiebedrag = 0,259 €/Nm3

Warmte op kleine schaal

Correctiebedrag = (marktindex gas + energiebelasting) / rendement gasketel * omrekenfactor

Correctiebedrag = (0,259 €/Nm3 + 0,1443 €/Nm3) / 90% * 0,03165 Nm3/GJ = 14,2 €/GJ

Warmte op middelgrote schaal

Correctiebedrag = (marktindex gas + energiebelasting) / rendement gasketel * omrekenfactor

Correctiebedrag = (0,259 €/Nm3 + 0,0127 €/Nm3) / 90% * 0,03165 Nm3/GJ = 9,5 €/GJ

Warmte op grote schaal

Correctiebedrag = (marktindex gas + energiebelasting) * 70% * omrekenfactor m3/GJ

Correctiebedrag = (0,259 €/Nm3 + 0,0000 €/Nm3) * 70% * 0,03165 Nm3/GJ = 5,7 €/GJ

Gecombineerde opwekking

Correctiebedrag = (warmteproductie * warmteprijs + elektriciteitsproductie * elektriciteitsprijs) / (warmteproductie + elektriciteitsproductie)

Voorbeeld: thermische conversie > 10 MW

Correctiebedrag = (1350000 GJ * 5,7 €/GJ + 256500 GJ * 13,3 €/GJ) / (1350000 GJ + 256500 GJ) = 6,9 €/GJ

6. Administratieve lasten

De administratieve lasten voor de openstelling zijn in een eerder stadium vastgesteld op € 940.100,–. Het percentage administratieve lasten is daarmee ca. 0,06%. Deze regeling is niet van invloed op de administratieve lasten, omdat het gaat over de hoogte van de correctiebedragen en geen systeemwijziging omvat.

7. Vaste verandermomenten

Deze regeling treedt inwerking op 1 januari 2013. Bij de inwerkingtreding van de regeling wordt afgeweken van de vaste verandermomenten voor wat betreft de publicatie van de regeling. Dit is gerechtvaardigd omdat er een directe relatie is met andere jaarindelingen (uitzonderingsgrond 1). Op grond van het Besluit SDE dienen de definitieve correcties voor 1 november te worden vastgesteld. Inwerkingtreding per 1 januari 2013 zou betekenen dat de regeling voor 1 november gepubliceerd zou moeten worden. Op dat moment waren de cijfers omtrent de energieprijzen over de periode 1 oktober 2011 tot en met 30 september 2012 nog niet beschikbaar.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, M.J.M. Verhagen.