Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-10-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2012-22400".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-10-26
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 2.3a, tweede lid, Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
Identifier stcrt-2012-22400
Jaargang 2012
Onderwerp Economie | ICT
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-10-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 22400
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 26 oktober2012, nr. WJZ / 12338934, tot wijziging van de Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen in verband met de door de bemiddelingsdienst te ondersteunen standaarden
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken