Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 19-09-2012 gepubliceerd door Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2012-19158".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2012-19158
Jaargang 2012
Onderwerp Migratie en integratie | Immigratie
Organisatietype dienst en agentschap
Publicatiedatum 2012-09-19
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 19158
Publicerende organisatie Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Intrekkingen Nederlanderschap, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken