Intrekkingen Nederlanderschap, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Bij beschikking van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 7 september 2012, onder nummer 9306.14.0045, is het Koninklijk Besluit van 8 maart 2010, nummer KB 10000581, inhoudende de naturalisatie van Erdal, Birsen, geboren te Erbaa (Turkije) op 2 mei 1975, nationaliteit: Turkse, met toepassing van artikel 15, eerste lid, aanhef en onder d, van de Rijkswet op het Nederlanderschap ingetrokken. Dit besluit is eveneens van toepassing op de minderjarige kinderen Aynaci, Azim, geboren op 21 februari 1997, nationaliteit: Turkse en Aynaci, Azranur, geboren op 19 oktober 2005, nationaliteit: Turkse.

Naar boven