Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-09-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2012-18628".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2012-18628
Jaargang 2012
Onderwerp Bestuur | Provincies
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-09-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 18628
Publicerende organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Openstelling vacature commissaris van de Koningin van de provincie Zeeland, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken