Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 01-02-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2012-1802".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2012-1802
Jaargang 2012
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key SC157857
Publicatiedatum 2012-02-01
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 1802
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 januari 2012, nr. VGP/3100376, houdende wijziging van de Regeling Verpakkingen- en gebruiksartikelen (Warenwet) in verband met het vaststellen van tarieven voor retributies en wijziging van de Warenwetregeling tatoeëren en piercen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken