Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-07-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De publicatie is van het type Overig en heeft als identifier "stcrt-2012-15779".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2012-15779
Jaargang 2012
Onderwerp Natuur en milieu | Natuur- en landschapsbeheer
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2012-07-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 15779
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Rubriek Overig
Taal nl
Titel Bekendmaking ontwerp-wijzigingsbesluit voor Natura 2000-gebieden Witte en Zwarte Brekken, Sneekermeergebied, Deelen, Leekstermeergebied, Zuidlaardermeergebied, Elperstroomgebied, Arkemheen, IJsselmeer, Markermeer & IJmeer, Polder Zeevang, Boezems Kinderdijk, Donkse Laagten en Veerse Meer
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken