Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-06-2012 gepubliceerd door Raden voor Rechtsbijstand (Cluster). De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2012-12134".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-05-01
DCTERMS.isReplacedBy stcrt-2012-12134-n1
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 januari 2011 tot wijziging van de Regeling houdende aanwijzing tot bewerker en verlening van mandaat en machtiging van de Minister van Justitie aan de raad voor de rechtsbijstand te 's-Hertogenbosch betreffende het register beëdigde tolken en vertalers
Grondslag Artikel 10, tweede lid, Besluit beëdigde tolken en vertalers
Grondslag Artikel 2, eerste lid, aanhef en onder d, Wet beëdigde tolken en vertalers
Grondslag Specialisatie
Identifier stcrt-2012-12134
Jaargang 2012
Onderwerp Recht | Organisatie en beleid
Organisatietype zelfstandig bestuursorgaan
PS key SC167136
Publicatiedatum 2012-06-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 12134
Publicerende organisatie Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Besluit specialisatie
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken