Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-05-2012 gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2012-10598".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2012-05-21
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 4, 5, 16, 19, eerste lid, en 25, Kaderbesluit EZ-subsidies
Identifier stcrt-2012-10598
Jaargang 2012
Onderwerp Economie | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key SC165744
Publicatiedatum 2012-05-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 10598
Publicerende organisatie Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 21 mei 2012, nr. WJZ/12061523, houdende wijziging van de Subsidieregeling innoveren en van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2012
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken