Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-05-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2011-8800".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 19a van de Wet maatschappelijke ondersteuning
Identifier stcrt-2011-8800
Jaargang 2011
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
PS key SC142267
Publicatiedatum 2011-05-20
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 8800
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 mei 2011, nr. DMO-3047456, houdende wijziging van de Regeling maatschappelijke ondersteuning in verband met het vaststellen van het mantelzorgcompliment voor 2011
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken