Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 18-05-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De publicatie is van het type Interne regelingen en heeft als identifier "stcrt-2011-8591".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Identifier stcrt-2011-8591
Jaargang 2011
Onderwerp Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid
Organisatietype ministerie
Pskey SC142047
Publicatiedatum 2011-05-18
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 8591
Publicerende organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rubriek Interne regelingen
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 9 mei 2011 nr. VGP/VC 3062896, houdende wijziging van de Regeling mandaat- en volmachtverlening aan de GGD’en met betrekking tot de uitvoering van het Warenwetbesluit tatoeëren en piercen en de Warenwetregeling tatoeëren en piercen
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken