Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 30-12-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2011-24075".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-12-20
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikel 2:8, tweede lid, Inkomensbesluit volksverzekeringen en sociale voorzieningen
Grondslag Artikelen 5, tiende en elfde lid, en 8, vierde lid, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Grondslag Artikel 5, derde lid, Regeling vermogenswaardering Ioaz
Grondslag Artikel 5, vijfde en zesde lid, en 8, vierde lid, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Identifier stcrt-2011-24075
Jaargang 2011
Onderwerp Sociale zekerheid | Ziekte en arbeidsongeschiktheid
Organisatietype ministerie
PS key SC156599
Publicatiedatum 2011-12-30
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 24075
Publicerende organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 december 2011, nr. IVV/FB/2011/21972, tot wijziging van de bedragen genoemd in de IOAW en IOAZ met ingang van 1 januari 2012
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken