Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 22-12-2011 gepubliceerd door het Ministerie van Financiën. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2011-23329".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2011-12-14
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag Artikelen 2:59, eerste lid, 2:74, eerste lid, 3:3 en 4:7 Wet op het financieel toezicht
Identifier stcrt-2011-23329
Jaargang 2011
Onderwerp Financiën | Financieel toezicht
Organisatietype ministerie
PS key SC155691
Publicatiedatum 2011-12-22
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 23329
Publicerende organisatie Ministerie van Financiën
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van de Minister van Financiën in verband met een aanpassing van de vrijstellingsbepalingen betreffende het aanbieden van beleggingsobjecten en het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken