Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2011, 22112Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 december 2011, nr. G&VW/AA/2011/20111, tot wijziging van de beleidsregels in verband met enkele technische wijzigingen van de Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving en de toevoeging van (deel)arbocatalogi aan de Beleidsregel arbocatalogi 2010

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

ARTIKEL I

In Hoofdstuk 2 van de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving vervallen de opschriften:

 • a. ‘Paragraaf 1. Hoofdstuk 1 Definities en toepassingsgebied’;

 • b. ‘Paragraaf 2. Hoofdstuk 2 Arbozorg en organisatie van de arbeid’;

 • c. ‘Paragraaf 3. Hoofdstuk 3 Inrichting arbeidsplaatsen’;

 • d. ‘Paragraaf 4. Hoofdstuk 4 Gevaarlijke stoffen en biologische agentia’;

 • e. ‘Paragraaf 5. Hoofdstuk 5 Fysieke belasting’;

 • f. ‘Paragraaf 6. Hoofdstuk 6 Fysische factoren’;

 • g. ‘Paragraaf 7. Hoofdstuk 7 Arbeidsmiddelen en specifieke werkzaamheden’; en

 • h. ‘Paragraaf 8. Hoofdstuk 8 Persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheids- en gezondheidssignalering’.

ARTIKEL II

Artikel 3 van Beleidsregel arbocatalogi 2010 wordt als volgt gewijzigd:

1. In alfabetische volgorde worden de volgende arbocatalogi ingevoegd:

Bioscoopbedrijf

Arbowet

artikel 15

Arbobesluit

artikelen 1.42, 4.1c, 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, , 4.5, 4.6, 4.7, 4.10d, 4.105, 4.106, 8.1, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen bij schoonmaak, algemeen arbobeleid (bedrijfshulpverlening)

Arbocatalogus bioscoopbedrijf

2 augustus 2011

Flexografisch bedrukken van etiketten

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste lid, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5e, 3.11, 3.14, 3.16, 4.1c, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a en 7.20

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, gevarenzones, eisen arbeidsplaatsen), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Flexodrukkers etiketten

27 juli 2011

Flexografisch bedrukken van folie

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, 5, eerste lid, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.4, 3.5, 3.5e, 3.11, 3.14, 3.16, 4.1c, 4.10a, 4.10b, 4.10c, 4.10d, 4.23, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.7, 7.9, 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a en 7.20

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (geluid), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, gevarenzones, eisen arbeidsplaatsen), arbeidsmiddelen

Arbocatalogus Flexodrukkers folie

27 juli 2011

Meelfabrikanten

Arbowet

artikelen 3, 4, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.3, 3.4, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.5f, 3.16 3.17, 4.1, eerste lid, 4.3, 5.2, 5.3, 5.4, 5.4, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.7, 7.9, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7.18a, 7.18b, 7.20, 7.23, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaatsen (algemeen, elektrische installaties, explosieve atmosferen, valgevaar)

Arbocatalogus voor de meelfabrikanten

6 juli 2011

Timmerindustrie

Arbowet

artikelen 3, tweede lid, 8 en 11

Arbobesluit

Artikelen 2.15, 3.19, 5.2, 5.3, 5.4, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d en 6.11e

Fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid)

Arbocatalogus Timmerindustrie

7 juli 2011

   

Zoetwarenindustrie

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 32, 3.4, 3.14, 3.15. 3.16, 3.17, 4.1, 4.1b, tweede lid, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.10a, 4.10d, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17c, 7.20, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Fysieke belasting (ergonomie). fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), gevaarlijke stoffen (w.o. meelstof)

Arbocatalogus Zoetwarenbranche (koek en snoep)

en

24 juni 2011

2. Bij de branche groothandel in aardappelen, groente en fruit, groothandel, komen de kolommen te luiden:

Aardappelen, groente en fruit, groothandel

Arbowet

artikel 8

Arbobesluit

artikelen 4.1, 4.2, 4.16, 4.17, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11a, 6.11b, 611c, 6.11d, 6.11e, 6.11f, 7.2, 7.4a, 7.11a, 7./17, 7.17a, 7.17c, 7.18, 8.1 en 8.2

Fysieke belasting (ergonomie), fysische factoren (trillingen, geluid, temperatuur), gevaarlijke stoffen

Arbocatalogus AGF Groothandelfonds

12 december 2008

en

15 september 2011

3. Bij de branche afvalbedrijven komen de kolommen te luiden:

Afvalbedrijven

Arbowet

artikelen 3, 5 en 8

Arbobesluit

artikelen 2.15, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5g, 3.9, 3.11, 3.14, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.6, 4.11, 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.84, 4.85, 4.87, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.102, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.11, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11a, 7.17c, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld, werkdruk), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), biologische agentia, fysische factoren (trillingen, lawaai, verlichting, temperatuur), gevaarlijke stoffen (DME), Arbozorg (bouwproces), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties)

Arbocatalogus Afvalbedrijven

1 oktober 2009,

23 december 2009

en

13 juli 2011

3.5g-1 Onderzoek in ruimten waargevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

3.16 Voorzieningen bij valgevaar

4. Bij de branche kaasgroothandel komen de kolommen te luiden:

Kaasgroothandel

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 10

Arbobesluit

artikelen 1.37, 3.2, 3.3, 3.5a, 3.5b, 3.5c, 3.5d, 3.5e, 3.15, 3.17, 3.19, 4.1b, 4.1c, eerste lid, onder i, 4.4, 4.6, 4.10d, 4.17, 4.18, 4.105, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, 6.11, 6.11b, 6.11c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.11, 7.13, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3 en 8.4, eerste lid

Arboregeling

artikelen 8.2, 8.8 en 8.10

Fysieke belasting (dragen/tillen, tillen van hele kazen, beeldschermwerk), fysische factoren (klimaat, geluid), inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen (machineveiligheid)

Arbocatalogus Kaaspakhuisbedrijf

20 maart 2009,

11 juni 2010,

2 december 2010

en

6 juli 2011

5. Bij de branche metaalbewerking en metalektro komen de kolommen te luiden:

Metaalbewerking en

metalektro

Arbowet

artikelen 5, 8 en 18

Arbobesluit

artikelen 3.5d, 4.1c, eerste lid, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, eerste en tweede lid, 4.7, 4.16, 4.17 en 4.18, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.7, eerste lid, 6.8, derde, zevende en negende lid, 8.2, 8.2 en 8.3

Gevaarlijke stoffen (lasrook, oplosmiddelen), fysische factoren (geluid), fysieke belasting (ergonomie)

Verbetercheck Lasrook, oplosmiddelen, geluid,fysieke belasting

7 april 2008,

24 december 2009

en

24 juni 2011

6. Bij de branche papier en karton komen de kolommen te luiden:

Papier en karton

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder c, tweede lid, 5, 8, 11 en 18

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.6, 3.9, 3.14, 3.16, 3.19, 4.1c, eerste lid, onder a, b, c, e, f en h, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.11a, 6.11b, 611c, 6.11d, 6.11e, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.13, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.23, 7.23a, 7.23b, 7.2, 8.3 en 8.4

Arbeidsmiddelen (algemeen, lockout tagout, tryout, gevaarlijke stoffen (oplosmiddelen), fysische factoren (geluid, temperatuur, verlichting, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), inrichting arbeidsplaatsen (valgevaar, algemeen, besloten ruimte )

Arbocatalogus PKGV-Industrie

8 oktober 2008,

6 april 2009,

13 augustus 2009,

7 december 2009,

23 december 2009,

24 juni 2010, 2x 24 november 2010 en

5 augustus 2011

3.5g-1 Onderzoek in ruimten met gevaar voor verstikking, vergiftiging, bedwelming, brand- en explosiegevaar

7. Bij de branche personenauto- en bedrijfsautobedrijven komen de kolommen te luiden:

Personenauto- en bedrijfsautobedrijven

Arbowet

artikelen 3, eerste lid, onder a en c, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 4.1c, eerste lid, 4.16, tweede lid, 4.18, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.10a, en 6.11

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies)

Arbocatalogus voor de personenauto- en bedrijfsautobedrijven

18 december 2008

en

20 oktober 2011

8. Bij de branche provincies komen de kolommen te luiden:

Provincies

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 9 en 11

Arbobesluit

artikel 1.40, 1.41, 1.42, 2.15, 3.2, 3.5g, 4.1c, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87a, 4.87b, 4.88, 4.89, 4.90, 4.91, 4.92, 4.93, 4.94, 4.95, 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 4.100, 4.101, 4.102, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.13, 7.14, 7.15 en 7.16

Arboregeling artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

 

Arbocatalogus Provincies

12 juni 2009, 10 maart 2011,

en

15 september 2011

9. Bij de branche rijk komen de kolommen te luiden:

Rijk

Arbowet

artikelen 3, 5, 8, 11 en 44

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.19, 5.4, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4

Arboregeling

artikelen 5.1, 5.2 en 5.3

Fysieke belasting (beeldschermwerk), fysische factoren (klimaat, verlichting), psychosociale arbeidsbelasting (agressie, geweld, werkdruk, ongewenste omgangsvormen)

Arbocatalogus sector Rijk

9 april 2010,

2 december 2010

en

31 oktober 2011

10. De branches suikerverwerkende industrie en suikerwerk en chocoladeverwerkende industrie met bijbehorende kolommen vervallen.

11. Bij de branche tank- en wasstations komen de kolommen te luiden:

Tank- en wasstations

Arbowet

artikel 3, tweede lid

Arbobesluit

artikelen 2.15, 4.85, 4.86, 4.87, 4.87a en 4.87b

Biologische agentia (legionella), psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld)

Arbocatalogus voor de tank- en wasstations

24 september 2009

en

26 augustus 2011

12. Bij de branche tentoonstellingsbedrijven komen de kolommen te luiden:

Tentoonstellingsbedrijven

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.10d, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.23, 5.2, 5.3, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12

Arboregeling

5.1, 5.2 en 5.3

Gevaarlijke stoffen (houtstof, vluchtige organische stoffen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk),

Arbocatalogus tentoonstellingsbedrijven

21 december 2009

en

6 juli 2011

4.18-1 Doeltreffende beheersing van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen

13. Bij de uitzendbranche, vaste medewerkers, komen de kolommen te luiden:

Uitzendbranche, vaste medewerkers

Arbowet

artikel 3, eerste lid, onder e, tweede lid, 15

Arbobesluit

artikel 2.15

Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk en agressie & geweld), algemeen arbobeleid (bhv)

Arbocatalogus Uitzendbranche Vaste Medewerkers

17 augustus 2009

en

13 september 2011

14. Bij de branche vlakglas komen de kolommen te luiden:

Vlakglas

Arbowet

artikelen 3, 5, 8 en 11

Arbobesluit

artikelen 3.2, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.10d, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12d, 6.12e, 6.12f, 7.2, 7.3, 7.4, 7.4a, 7.5, 7.6, 7.7, 7.11a, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17a, 7.17b, 7.17c, 7.18, 7,20, 7.23, 7.23a, 8.1, 8.2 en 8.3

Fysieke belasting (ergonomie), inrichting arbeidsplaats, arbeidsmiddelen (algemene veiligheid), fysische factoren (geluid, kunstmatige optische stralin), gevaarlijke stoffen (lood, vluchtige oplosmiddelen, zwaveldioxide)

Arbocatalogus voor de vlakglasbranche

15 september 2009,

6 juli 2010

en

6 juli 2011

30 september 2013

15. Bij de branche waterschappen komen de kolommen te luiden:

Waterschappen

Arbowet

artikel 3, tweede lid, 5

Arbobesluit

artikelen 2.15, 3.2, 3.4, 3.5, 3.5g, 3.7, 3.9, 3.10, 3.11, 3.15, 3.16, 4.1c, 4.6, 4.87, 4.87a, 4.87b, 4.89, 4.91, 4.93, 4.95, 4.97, 4.98, 4.99, tweede lid, 4.102, 4.105, 4.109, 7.4, 7.23, 7.23c, 8.1, 8.2 en 8.3

Psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimte, struikelen enz), biologische agentia

Arbocatalogus sector Waterschappen

7 december 2009 en

4 november 2011

3.5g-1 Onderzoek in ruimten waar gevaar bestaat voor verstikking, bedwelming of vergiftiging dan wel brand of explosie

16. In artikel 3 van de Beleidsregel arbocatalogi 2010 vervalt de kolom ‘Buitentoepassingverklaarde beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving’ met de daarin bij de verschillende sectoren en branches opgenomen beleidsregels.

ARTIKEL III

 • 1. Artikel I treedt in werking met ingang van 31 december 2011.

 • 2. Artikel II, onderdelen 1. tot en met 15, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt per arbocatalogus terug tot en met de vermelde datum van de brief met de uitkomsten van de marginale toetsing van de Arbeidsinspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de erin opgenomen arbeidsrisico’s.

 • 3. Artikel II, onderdeel 16, treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 december 2011

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze:

De directeur-generaal Werk,

M.R.P.M. Camps.

TOELICHTING

De wijzigingen van de Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving (artikel I) en Beleidsregel arbocatalogi 2010 (artikel II, onderdeel 16) zijn technische wijzigingen die samenhangen met het per 1 januari 2012 vervallen van de laatste materiële Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving (Stcrt. 2010, 13955, en Stb. 2011, 399).

De overige wijzigingen van de Beleidsregel arbocatalogi 2010 (artikel II, onderdelen 1 tot en met 15) strekken er toe artikel 3 van de Beleidsregel Arbocatalogi 2010 te wijzigen door een aantal deelarbocatalogi toe te voegen. Deze deelarbocatalogi zijn door de Arbeidsinspectie na de publicatie van de beleidsregel marginaal getoetst en voldoen voor de daarin vermelde risico’s. Voor de betreffende branches zijn de nieuwe deelcatalogi gecombineerd met de deelcatalogi die reeds eerder waren getoetst en gepubliceerd.

De actualisering van getoetste catalogi vindt in principe tweemaandelijks plaats.

Voor de arbocatalogi die voldoen aan de marginale toets wordt – indien mogelijk (soms is bijvoorbeeld een wachtwoord vereist) – een link geplaatst op de internetpagina www.arboportaal.nl.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

namens deze:

De directeur-generaal Werk,

M.R.P.M. Camps.