Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 3 november 2011, nr. WJZ / 11154754, houdende vaststelling van de correcties ten behoeve van de voorschotverlening voor de stimulering van duurzame energieproductie in het jaar 2012 (Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2012)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op de artikelen 14, zesde lid, 22, zesde lid en 31, vijfde lid, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

basisbedrag:

het basisbedrag, bedoeld in artikel 11, eerste lid, en 28, eerste lid, van het besluit;

besluit:

het Besluit stimulering duurzame energieproductie;

regeling 2008:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008;

regeling 2009:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009;

regeling 2010:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010;

regeling 2011:

de Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011;

tenderbedrag:

het tenderbedrag, bedoeld in artikel 19, eerste lid, van het besluit.

§ 2. Voorlopige correctiebedragen voorschotverlening Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008

Artikel 2

 • 1. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de regeling 2008 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,058 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 2. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de regeling 2008 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,218 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 3. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de regeling 2008 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,103 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 4. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de regeling 2008 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 5. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de regeling 2008 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

Artikel 3

 • 1. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de regeling 2008 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,247 per Nm3 voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit.

 • 2. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 42a, eerste lid, van de regeling 2008 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,247 per Nm3 voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit.

§ 3. Voorlopige correctiebedragen voorschotverlening Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009

Artikel 4

 • 1. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de regeling 2009 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,058 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 2. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 7a, eerste en tweede lid, van de regeling 2009 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,060 voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 3. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, van de regeling 2009 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,218 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 4. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder b, van de regeling 2009 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,055 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 5. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de regeling 2009 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,103 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 6. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de regeling 2009 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 7. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de regeling 2009 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 8. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de regeling 2009 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

Artikel 5

 • 1. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 44, eerste lid, van de regeling 2009 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,247 per Nm3 voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit.

 • 2. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 51, eerste lid, van de regeling 2009 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,247 per Nm3 voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit.

§ 4. Voorlopige correctiebedragen voorschotverlening Regeling windenergie op zee 2009

Artikel 6

De correcties op het tenderbedrag voor de subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Regeling windenergie op zee 2009 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

 • a. € 0,060964 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

 • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 22, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

§ 5. Voorlopige correctiebedragen voorschotverlening Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2010

Artikel 7

 • 1. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de regeling 2010 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,058 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 2. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, van de regeling 2010 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,060 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 3. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder a, van de regeling 2010 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,218 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 4. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder b, van de regeling 2010 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,055 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 5. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de regeling 2010 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,103 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 6. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de regeling 2010 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 7. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de regeling 2010 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 8. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de regeling 2010 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

Artikel 8

 • 1. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 47, eerste lid, van de regeling 2010 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,247 per Nm3 voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit.

 • 2. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 54, eerste lid, van de regeling 2010 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,247 per Nm3 voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit.

§ 6. Voorlopige correctiebedragen voorschotverlening Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2011

Artikel 9

 • 1. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,103 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 2. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 3. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 4. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 21, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 5. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder a, van de regeling 2011 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,058 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 6. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 26, eerste lid, onder b, van de regeling 2011 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,060 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 7. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,060 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 8. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,060964 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 9. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,055 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 10. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 44, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 11. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 48, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 12. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 52, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

 • 13. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 56, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,052 per kWh voor wat betreft de elektriciteitsprijs, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 14, eerste lid, onderdelen b en c, van het besluit.

Artikel 10

 • 1. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 80, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,247 per Nm3 voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit.

 • 2. De correcties op het basisbedrag voor subsidie-ontvangers als bedoeld in artikel 86, eerste lid, van de regeling 2011 worden voor 2012 als volgt vastgesteld:

  • a. € 0,247 per Nm3 voor wat betreft de gasprijs, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel a, van het besluit;

  • b. € 0 voor wat betreft de correcties, bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel b, van het besluit.

§ 7. Slotbepalingen

Artikel 11

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

Artikel 12

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling correcties voorschotverlening duurzame energieproductie 2012.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 november 2011

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen.

TOELICHTING

1. Doel

Deze ministeriële regeling is een nadere uitwerking van het Besluit stimulering duurzame energieproductie (hierna: Besluit SDE). In deze regeling staan voor de verschillende categorieën productie-installaties hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbaar gas de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting voor 2012. Deze regeling geeft daarmee invulling aan de artikelen 14, zesde lid, 22, zesde lid, en 31, vijfde lid, van het Besluit SDE.

De jaarlijks vast te stellen correctiebedragen zijn van belang voor de berekening van de jaarlijkse subsidietarieven voor de verschillende categorieën productie-installaties die als voorschot worden uitbetaald. Voor een toelichting op de berekeningssystematiek van de subsidiehoogte en het gebruik van correctiebedragen hierbij wordt verwezen naar paragraaf 2.5 van de toelichting op het Besluit SDE (Stb. 2007, 410). De definitieve correctiebedragen worden na afloop van ieder kalenderjaar vastgesteld (voor 1 april).

In de artikelen 14, eerste lid, en 22, eerste lid, van het Besluit SDE staan drie correcties waarmee het basisbedrag kan worden gecorrigeerd; in artikel 31, eerste lid, staan twee correcties. Voor de bevoorschotting van 2012 wordt uitsluitend gecorrigeerd voor de jaargemiddelde marktwaarde van hernieuwbare elektriciteit of hernieuwbaar gas opgewekt met een productie-installatie die valt onder een aangewezen categorie productie-installaties. Deze correctiebedragen verschillen per categorie productie-installaties.

In deze regeling worden de correctiebedragen ten behoeve van de bevoorschotting in 2012 vastgesteld voor producenten aan wie subsidie is verleend op grond van de Regelingen aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2008, 2009, 2010 en 2011 en de Regeling windenergie op zee 2009.

2. Rekenwijze en uitgangspunten

De rekenwijze voor het bepalen van de correctiebedragen is beschreven in de SDE-regeling. Tevens zijn de volgende uitgangspunten meegegeven:

 • 1. Gemiddelde waarde van relevante index, niet volumegewogen. De relevante indices zijn:

  • Elektriciteit, zon-pv (<15 kWp): kleinverbruikerstarief inclusief alle kWh-afhankelijke kosten bij marginale levering van 3500 kWh.

  • Elektriciteit, zon-pv (15–100 kWp): uurgemiddelde prijs van de APX-day ahead peak load. Dit is de gemiddelde prijs voor de elektriciteit die is verhandeld op de APX tussen 8 en 23 uur, inclusief weekeinddagen.

  • Elektriciteit, overige opties: uurgemiddelde prijs van de APX-day ahead base load.

  • Groen gas: gemiddelde year ahead TTF-prijs op de ENDEX. Dit is de gemiddelde prijs voor ENDEX Cal-12.

 • 2. Onbalansfactor 0,94 voor zon-pv (15–100 kWp).

 • 3. Onbalansfactor 0,89 voor wind op land.

 • 4. Onbalansfactor 0,915 voor wind op land groot en wind in meer.

 • 5. Onbalansfactor 0,93 voor wind op zee.

 • 6. Profielfactor 1,0 voor windenergie.

3. Berekende correctiebedragen

De gemiddelde day-ahead elektriciteitsprijs op de APX over de periode 1 oktober 2010 tot en met 30 september 2011 komt uit op 5,24 €ct/kWh voor basislast. De pieklastprijzen, van 8 tot 23 uur (incl. zaterdag en zondag), waren gemiddeld 5,80 €ct/kWh voor deze periode. De gemiddelde termijnprijs voor TTF-gas voor levering in 2012 (ongewogen gemiddelde van de end-of-day-prijzen van cal-12 op ENDEX, in de periode 1-10-2010 tot en met 30-9-2011) was 24,7 €ct/Nm3. Voor de marktindex voor de categorie zon-pv (< 15 kWp) is gebruik gemaakt van de gemiddelde tarieven voor huishoudelijk en kleinzakelijk verbruik zoals deze ieder kwartaal gepubliceerd worden door het CBS. Het CBS publiceert de gemiddelde all-in kleinverbruikerstarieven, dat wil zeggen inclusief vaste kosten (capaciteitstarief, vastrecht, meetdiensten, systeemdiensten), bij een jaarlijks verbruik van 2000 kWh en 3000 kWh (http://statline.cbs.nl). Voor deze marktindex zijn alleen de kosten die daadwerkelijk per kWh gerekend worden van belang: leveringstarief en energiebelasting vermeerderd met BTW.

De berekeningswijze van de voorlopige correctiebedragen voor SDE 2012 zijn als volgt:

Wind op land

Correctiebedrag = marktindex*profielfactor*onbalansfactor*1,25

Correctiebedrag = 0,0524 €/kWh*1*0,89*1,25 = 0,058 €/kWh

Wind groot en in meer

Correctiebedrag = marktindex*profielfactor*onbalansfactor*1,25

Correctiebedrag = 0,0524 €/kWh*1*0,915*1,25 = 0,060 €/kWh

Wind op zee

Correctiebedrag = marktindex*profielfactor*onbalansfactor*1,25

Correctiebedrag = 0,052442 €/kWh*1*0,93*1,25 = 0,060964 €/kWh

Zon-pv (< 15 kWp)

Correctiebedrag = gemiddelde prijs kleingebruiker

Correctiebedrag = 0,218 €/kWh

Zon-pv (15–100 kWp)

Correctiebedrag = marktindex* onbalansfactor

Correctiebedrag = 0,0580 €/kWh* 0,94 = 0,055 €/kWh

Afvalverbranding

Correctiebedrag = marktindex/hernieuwbaar aandeel

Correctiebedrag = 0,0524 €/kWh / 0,51 = 0,103 €/kWh

Stortgas of biogas uit afvalwater- of rioolwaterzuiveringsinstallaties, biomassa, waterkracht en osmose

Correctiebedrag = marktindex

Correctiebedrag = 0,052 €/kWh

Hernieuwbaar gas

Correctiebedrag = marktindex

Correctiebedrag = 0,247 €/Nm3

4. Administratieve lasten

De administratieve lasten voor de openstelling zijn in een eerder stadium vastgesteld op € 2.550.000,–. Het percentage administratieve lasten is daarmee ca. 0,17%. Deze regeling is niet van invloed op de administratieve lasten, omdat het gaat over de hoogte van de correctiebedragen en geen systeemwijziging omvat.

5. Vaste verandermomenten

Deze regeling treedt inwerking op 1 januari 2012. Bij de inwerkingtreding van de regeling wordt afgeweken van de vaste verandermomenten voor wat betreft de publicatie van de regeling. Dit is gerechtvaardigd omdat er een directe relatie is met andere jaarindelingen (uitzonderingsgrond 1). Op grond van het Besluit SDE dienen de definitieve correcties voor 1 november te worden vastgesteld. Inwerkingtreding per 1 januari 2012 zou betekenen dat de regeling voor 1 november gepubliceerd zou moeten worden. Op dat moment waren de cijfers omtrent de energieprijzen over de periode 1 oktober 2010 tot en met 30 september 2011 nog niet beschikbaar.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen.

Naar boven